استخدام در شرکت گلستان
فرصتهای شغلی

گلستان همواره پذیرای متخصصینی است که به باورهای گلستان در صورتی که کار در محیطی پویا و پر تحرک را دوست دارید و نمی خواهید بقیه عمر خود را در انجام کاری تکراری سپری کنید، مشخصات خود را از طریق فرم زیر تکمیل و ارسال نمایید. این مشخصات به دقت بررسی و در بانک اطلاعات متقاضیان کار نگهداری می شود تا در زمان مقتضی از آن استفاده شود.

متقاضیان محترم، خواهشمند است جهت ارسال درخواست كار به شركت گلستان، اطلاعات فرم الكترونیكی زیر را تكمیل و ارسال نمایید.
در صورتی كه پیرو آگهی استخدام این شركت، مبادرت به تكمیل فرم زیر می نمائید، خواهشمند است شماره سریال و ردیف آگهی را نیز قید فرمایید.