معرفی گلستان > ماوریت و اهداف

گلستان فعالیت خود را با بسته بندی و توزیع چای پاکتی آغاز نمود و در مسیر نیم قرن تلاش و توسعه هیچگاه به آنچه تولید و عرضه می کرد، بسنده ننمود . خط مشی گلستان همواره بر رشد کمی و کیفی و ارائه محصولاتی نو استوار بوده است . نوآوری و تلاش برای ارائه بهترینهای جهان همواره چشم انداز ترسیم شده از طرف مدیریت شرکت بوده است .
گلستان در مسیر تلاش خود پیروی از اصول زیر را سرلوحه کار خود قرار داده است :
• تولید ، تهیه و ارائه بهترینهای جهان و ارائه سبد کاملی از محصولات مورد نیاز به خانوار ایرانی
• پاسخگویی به نیازهای متنوع مصرف کنندگان از لحاظ اقتصادی و کیفی همراه با نوآوری و ارائه محصولاتی برای زندگی امروز
• رعایت استانداردهای جهانی در تولید و ارائه خدمات همراه با رشد و توسعه همه جانبه به نحوی که در بطن خود موجب اشتغالزدایی و کار آفرینی شود
• رعایت حقوق پرسنل و ایجاد محیطی پویا و فعال که در آن مدیران و کارکنان شرکت بتوانند با تمرکز بر حقوق مصرف کنندگان تولیدات و خدماتی در خور مصرف کنندگان محصولات گلستان داشته باشند
• رعایت دقیق و کامل حقوق مصرف کنندگان و طرفهای تجاری
• بهره گیری از آخرین دست آورهای تکنولوژی به منظور ارائه خدمان مطلوب به مصرف کنندگان و طرفهای تجاری
گلستان همواره در طول سالهای تلاش خود کوشیده است بهترینها را از میان انبوه کالاهای موجود در بازار برگزیند، زیرا هدف گلستان ارائه بهترینها است .